Á.J.R.F.

Általános jelentkezési és részvételi feltételek:

Ez egy szerződéses megállapodás a szervező (Greengos s.r.o.) cég (túraszervező) és a túrára jelentkező személy között (továbbiakban: résztvevő). Elfogadása után, kötelező jelleggel betartandóak mind a két fél részéről. Ezeket az általános részvételi feltételeket a túrára való jelentkezés alkalmával el kell fogadni.

A túrára való jelentkezés:

- A meghirdetett túrákra elektronikus úton a csak a www.greengos.hu internetes oldalon lehet jelentkezni, a jelentkezési űrlap kitöltésével és elküldésével.

- A résztvevő csak valós adatokkal tud jelentkezni, ellenkező esetben a jelentkezés érvénytelen.

- Sikertelen jelentkezési kisérlet esetén e-mailben illetve a megadott telefonszámon kérhet segitséget.

- A jelentkezés érvényességéről a túraszervező küld egy visszaigazoló e-mailt.

Túraszervező:

- Felel a túra leírásában felsorolt szolgáltatások (szállás, programok stb..) teljesítéséért

- Kötelessége tájékoztatni a résztvevőt, hogy a túra során milyen dokumentumokra lesz szükség. Ezek beszerzése, érvényességének ellenőrzése a résztvevő feladata és az ebből adódó károkért a szervezőt, túravezetőt semmilyen felelősség nem terheli.

- Kizárja az olyan károk megtérítését, melyek az utazás speciális jellegéből következően a résztvevőtől általában elvárható magatartás, figyelem, körültekintés és a túravezető utasításai ellenére következtek be. Az utazás során a résztvevő által harmadik személynek okozott kárért a résztvevő tartozik közvetlenül felelősséggel.

- A jelentkezési lapon megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki és csak a www.greengos.hu illetve jogutódai kapcsán használja fel.

- Túraszervező fenntartja a jogot a szálláshelyek megváltoztatására, melyek azonos kategóriába tartoznak, mint ami a programban meg volt hirdetve.

- A túraszervező fenntartja a jogot az útvonal megváltoztatására .

- A túraszervező nem köteles a részvételi díjat csökkenteni, ha a jelentkező valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem veszi igénybe, illetve korábban megszakítja az utazást.

- A túraszervező felel az utazási feltételek nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve ha a nem vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő felek magatartására nem vezethető vissza, különösen ha a feltételek teljesítésében mutatkozó hiányosságok a résztvevő vagy olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási feltételekben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, vagy vis maior esete következett be. A túraszervező az utóbbi két esetben lehetőségéhez mérten köteles segítséget nyújtani a résztvevőknek.

- A túraszervező nem vállal felelősséget a túra során a lopásból, bűncselekményből eredő károkért és az elveszített tárgyakért.

- A túraszervező minden általa szervezett túrára túravezetőt biztosít.

Túravezető:

- Feladata vezetni és összetartani a csoportot, információkkal ellátni a résztvevőket a túra menetrendjéről és az érintett látnivalókról

- Kötelessége minden nap a napi szakasz előtt ismertetni a résztvevővel az útvonalat, megállókat, látványosságokat

- A túravezető mindig a legtapasztalatlanabb motoros tempójához alakítják a haladási sebességet és Ő osztja be a csapaton belüli sorrendet is. Ettől el lehet térni, de csak vele egyeztetve

- Jogában áll a résztvevő azonnali kizárására a túráról, amennyiben a résztvevő motorozás közben veszélyezteti a csapat bármely tagját, felrúgja az általános viselkedési normákat, nem fogadja el a csoportos utazás szabályait vagy nem tartja be a túravezetőtől kapott utasításokat.

- A résztvevőknek nincs joguk a túravezető irányába semmilyen jogi és anyagi követelésre

A túrán való részvétel feltételei:

- A résztvevő saját felelősségére vesz részt a túrán. A résztvevő magatartásából, vezetési stílusából adódó problémák, balestek, sérülések, büntetések miatt a túraszervező vagy túravezető nem válal felelősséget.

- A túrán a résztvevőnek kipihenten, egészségesen kell részt vennie. Amennyiben a résztvevő fáradtan, betegen vagy netán sérülten vesz részt a túrán, az abból adódó problémák miatt a túraszervező felelősséget nem vállal.

- A túrán megfelelő védő felszerelésben ajánlatos (esőruházat, protektoros kabát és nadrág, motoros csizma, bukósisakban) részt venni. Ezek hiányából adódó sérülések és problémák miatt a szervezőt/vezetőt semmilyen felelősség nem terheli.

- A túrán résztvevő motorkerékpárjának, a túra időtartamára érvényes műszakival, biztosítással és zöldkártyával kell rendelkezni rendelkeznie, motorjának kifogástalan műszaki állapotban kell lennie (fékek, gumik, rendszámtábla, lánc, stb.). Ezek, esetleges hiányáért a túravezető/szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

- A résztvevőnek rendelkeznie kell az utazáshoz szükséges érvényes okmányokkal: útlevél, személyi igazolvány, vezetői engedély, a kötelező biztosítást igazoló zöld kártya, forgalmi engedély, KGFB biztosítás. Ezek hiányából adódó probléma miatt a túravezető/szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

- Ha egy résztvevő motorozás közben veszélyezteti a csapatot vagy a csapat egyik tagját, nem megfelelő vezetési tudással rendelkezik, viselkedésével megszegi az általános viselkedési normákat, figyelmeztetés után a túravezető eltanácsolhatja a túráról. A túrából való kizárása miatt pénz visszatérités nem jár. Természetesen a foglalt szállásokat igénybe tudja venni, a túravezető segítséget is ad a továbbiakra útvonal, utiterv tekintetében.

- A résztvevőnek egyénileg kell gondoskodni a saját, utas és balesetbiztosításáról. Ennek a hiánya miatt a szervező/túravezető semmilyen felelősséget nem vállal.

- A túra indulási pontjára amit a szervező/túravezető előre e-mailben elküld minden résztvevőnek, pontosan kell érkeznie. Ha valaki késik, köteles ezt jelezni a túravezető felé, a megadott elérhetőségen, amit a szervező küld el minden résztvevőnek. A késésből, a meg nem jelenésből adódó problémák miatt a szervező/túravezető felelősséget nem vállal.

- Vezetés közben nem állhat senki alkohol és tudatmódosító szer hatása alatt. Amennyiben a túravezető ennek az ellenkezőjét tapasztalja, a résztvevőt azonnal kizárja a túráról. A túraszervező, a résztvevő alkoholos és külömböző tudatmódosító szeres befolyásoltságból származó problémáiért, büntetésekért felelősséget nem vállal.

- A túra során a résztvevőre az érintett országok közlekedési szabályai vonatkoznak. Azok megszegéséért és az abból adódó bírságokért, problémákért a szervező/túravezető felelősséget nem vállal.

Árak és szolgáltatások:

- A túra részvételi díja és az abba foglaltak fel vannak tüntetve a www.greengos.hu oldalon.

- A résztvevő a díjakat és a tartalmakat a túrára való jelentkezéssel automatikusan elfogadja.

- A részvételi díj egy résztvevőre vonatkozik kétágyas vagy franciaágyas szobabeosztással, wc-vel és mosdóval.

- Amenyiben a résztvevő egyágyas szobát szeretne , a túraszervező ezt felár ellenében tudja biztositani. Az egyágyas opció csak korlátozott számban elérhető a szállásokon, ezért korlátlan számban nem tudjuk garantálni. Amenyiben a résztvevő befizette a felárat és nem sikerült biztositani az egyágyas szobát a felár visszafizetésre kerül.

- Zárt parkoló nem minden szálláson áll rendelkezésre.

- Előfordulhat, hogy a szervező a meghirdetett útvonalat és szállásokat kénytelen megváltoztatni. Ebben az esetben a túraszervező köteles ugyan azt a minőségű szolgáltatást nyújtani , mint amit eredetileg meghirdetett. Ezért plusz költségeket nem számolhat fel.

- A túra kiírásánál szereplő látványosságok megtekintése függ az időjárástól, a csapat haladásától és az esetleges műszaki vagy egyéb problémáktól.

A túra részvételi díjának megfizetése:

- A szervező a jelentkezési határidő lejártakor, minden résztvevőnek elküldi a túra részvételi díjának fizetési instrukcióit.

- A jelentkezés napjától számitott 15 napon belül a résztvevő köteles a részvételi dij 20%-át befizetni mint előleget. Amenyiben ez nem történik meg ebben az esetben a túraszervező törli a jelentkezését és e-mailben értesiti a résztvevőt.

- A résztvevő köteles e-mailben elküldenie a befizetés igazolását.

- A teljes összeget a túra indulása előtt 30 nappal köteles befizetni.

- Amennyiben a túra valamilyen okból meghiúsulna a túra szervezőjének kötelessége értesitenie a résztvevőt. A résztvevő dönthet hogy a már befizetett előleget felhasználja-e másik túrára, vagy kérheti annak visszafizetését. Az utóbbi esetben a túraszervező köteles visszafizetni az előleget a résztvevő számára 10 munkanapon belül.

A túra lemondási feltételei:

- A résztvevő a túra jelentkezési határidejéig bármikor lemondhatja a túrát írásban.

- A túra jelentkezési határideje után a jelentkező csak lemondási dij fizetés ellenében mondhatja le a túrát.

- A lemondási dijak a következők:

- a) a jelentkezési határidő és 30 nap között a túra indulási időpontjához viszonyitva a részvételi dij 20%-a fizetendő

- b) 30 és 15 nap között a túra indulási időpontjához viszonyitva a részvételi dij 45%-a kerül megfizettetésre

- c) 14 és 8 nap között a túra indulási időpontjához viszonyitva a részvételi dij 75%-a kerül megfizettetésre

- d) 7 nappal egészen a túra indulási időpontjához viszonyitva a részvételi dij 100%-a kerül megfizettetésre

- A bánat pénzt, a szervező a résztvevő által befizetett részvételi díjból köteles levonni. Amennyiben van fennmaradó összeg akkor azt a túraszervező a résztvevő költségére köteles visszautalni 10 munkanapon belül, amennyiben a résztvevő másként nem határoz.

- Ha résztvevő megjelenik a túra kezdő, start pontján, de ott úgy dönt, hogy mégsem vesz részt a túrán, ebben az esetben a túraszervező nem köteles a részvételi díj visszafizetésére, 100% részvételi díj kerül felszámításra a résztvevő irányába.

- Minden lemondásnál ha a túrát lemondó résztvevő talál egy új résztvevőt a megüresedett helyre, akkor a „bánat pénz”-től el kell tekinteni.

- A túravezető által kizárt résztvevőnek a részvételi díj nem jár vissza.

A túraszervező lemondási feltételei:

- Ha az adott túrára, a jelentkezési határidőig nem jelentkezett 6 motor. Ebben az esetben, a jelentkezési határidő lejártakor köteles értesíteni a résztvevőket és egyeztetni velük.

- Amennyiben probléma merül fel a túra megrendezése körül, a túra szervező a jelentkezési határidő lejárta után 48 órán belül köteles irásban lemondani a túrát az összes jelentkezőnél.

- Ha közvetlenül az indulás előtt a túra érintett útvonalán, a túra biztonságos lebonyolítását akadályozó esemény alakult ki, vagy fog kialakulni (pl. szélsőséges időjárás, árvíz, földrengés stb). Ebben az esetben a szervező köteles egy másik időpontot kijelölni a túrának illetve egy másik túrát felajánlani a résztvevőknek.

- Lemondás esetén a szervező, túravezető a részvételi díj visszafizetésén kívül nem kötelezhető semmilyen kártérítés megfizetésére.

Résztvevő panaszai:

- Ha a résztvevő a túra során problémát észlel, akkor azt köteles azonnal jelenteni a túravezetőnek, valamint írásban a szervezőnek is.

- A résztvevő panaszát a túravezető megpróbálja orvosolni, majd a szervezőnek kötelessége utólagosan kivizsgálnia, ha a panasz helytálló, a szervező utólagosan kárpótolja a résztvevőt.

- Amennyiben a résztvevő panasza nem jogos, nem megalapozott és ebből adódóan a szervezőnek, túravezetőnek rossz hírét kelti, a szervező anyagi kártérítést követelhet a résztvevőtől.

- A felek megálapodnak abban, hogy a vitás ügyeiket a Zentai városi biróságon rendezik.

Az időjárás:

- Se a szervező, se a túravezető nem tud felelősséget vállalni a túra során a kellemetlen időjárási körülményekért, a résztvevő ezért semmilyen kártérítést nem követelhet.

- A túraszervező a túrák időpontjait úgy próbálja meghatározni, hogy a kellemes túrázáshoz megfelelő körülmények legyenek.

- Amennyiben a túra során rossz időjárási viszonyok alakulnak ki, a túravezető alkalmazkodva a körülményekhez változtathat az adott útvonalon a biztonságos és kényelmes közlekedés érdekében.

Túraszervező:

Greengos S.R.O.